Preview Mode Links will not work in preview mode

Outsiders


Jul 26, 2018

I veckans avsnitt av Outsiders går Karl-Mikael Syding igenom hur han gör för att hitta aktier. Från att sortera fram ett mindre univers till att hitta enskilda case som är värda att investera i. Dessutom pratar Anna Svahn och Karl-Mikael Syding om huruvida man alltid bör vara investerad i alla olika branscher samt hur ofta man bör uppdatera sin portfölj.