Preview Mode Links will not work in preview mode

Outsiders


Jul 19, 2018

Hur hittar egentligen Anna Svahn och Karl-Mikael Syding case för sina investeringar, och hur ser deras beslutsprocesser ut när de analyserar dessa case? Anna tillägnar avsnittet råvaror och berättar om hur hon både gör för att sortera fram case och vad hon tittar på för att analysera råvaror från ett utbuds- och efterfråganperspektiv.