Preview Mode Links will not work in preview mode

Outsiders


Jul 6, 2018

Vad är egentligen en "hedge" och hur skapar man en sådan? Anna Svahn och Karl-Mikael Syding pratar i veckans avsnitt av Outsiders om Annas tillgångsallokeringsmodell som hon arbetat (och tjatat)om det senaste året. Strategin, som bygger på tre delar, handlar om att först bestämma allokering mellan tillgångarna aktier, softs och guld för att sedan välja ut tillgångar inom respektive tillgångsslag.