Preview Mode Links will not work in preview mode

Outsiders

Jun 30, 2019

I månadens bonusintervju träffar Outsiders Henrik Jönsson från BetterWealth. Anna Svahn och Karl-Mikael Syding diskuterar tillgångsallokering och hur man gör svårtillgängliga marknader tillgängliga för privatinvesterare.


Jun 28, 2019

Nu när det snart är semestertider kanske du ska fundera på hur ni undviker bråk om semesterekonomin. Hur hanterar Karl-Mikael Syding och Anna Svahn just den typen av situationer? Ska semesterboendet vara lyxigt eller praktiskt? Finns det lägen då restaurangmat är rimligt? Hur stort ska man egentligen bo? Det här...


Jun 20, 2019

I veckans avsnitt av Outsiders pratar Anna Svahn och Karl-Mikael Syding om centralbanker och deras system som centralbankerna inte riktigt verkar ha förtroende för själva.

Så hur länge kan marknaderna ha förtroende för centralbankerna när t.o.m. centralbankerna hedgar sitt eget system? Är...


Jun 14, 2019

Du har säkert hört att man inte ska lägga alla ägg i samma korg? Ändå gör många just det. Att äga aktier inom olika branscher räcker inte för att parera kommande ekonomiska vintrar, utan då krävs andra typer av tillgångar.

Så hur kan du diversifiera och hedge:a din portfölj? Vilka andra tillgångar kan...


Jun 7, 2019

I avsnitt 68 av Outsiders pratar Anna Svahn och Karl-Mikael Syding om vad det innebär att vara expert på något. De går också igenom hur man bygger upp gulddelen i sin portfölj genom att svara på frågorna: hur stor del av den totala portföljen bör vara exponerad mot guld? Hur mycket fysiskt guld bör man äga...